Parafia Łapsze Niżne
B?ogos?awiony ks J?zef Stanek
Kalwaria spiska
Kancelaria parafialna
Parafia pw. św. Kwiryna
ul. Jana Pawła II 84
34-442 Łapsze Niżne
tel. (18) 265-93-69
tel.kom. Ks. Proboszcza  506 468 983
Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy św. wieczornej. 

Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.30, 18.00 (IX - VI)
Msze św. w dni powszednie:
7.30 (IX - VI), 18.00
Msza św. dla dzieci
- każda druga niedziela miesiąca
Nabożeństwo do bł. ks. Józefa Stanka
- poniedziałek godz. 18.00 (przed rozpoczęciem Mszy św.)
Nabożeństwo do św. Józefa Kalasancjusza
- wtorek po Mszy św. wieczornej.
Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
- środa godz. 18.00 (przed rozpoczęciem Mszą św.)
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Kalwaria Spiska)
- pierwsza niedziela miesiąca godz. 19.00

Ksi?ga go?ci
Pozdrowienia Serdeczne Dla Księdza Mariusza Od Grupy Oazowej Z wieczystej Dziękujemy ZA wszystkie Spotkania i Wycieczki Oraz Wspaniała...
Grupa Wie 300 Z tamtych Latek
Z dumą obserwuję od dłuższego czasu, ile zmienia się w łapszańskiej parafii. Pochodzę z Łapsz i dość często tam bywam. Uważam, że...
babolu

Chrzest

  • Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszym kościele w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1130.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają w kancelarii parafialnej jego rodzice najpóźniej tydzień przed planowaną datą. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być wyznaczeni przez rodziców dziecka praktykujący katolicy, wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. W tym celu muszą uzyskać stosowne zaświadczenie od proboszcza swojej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: m.in. niepraktykujące, pozostający w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
  • W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
  • Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii św. w jego intencji przez wszystkich najbliższych.