Parafia Łapsze Niżne
B?ogos?awiony ks J?zef Stanek
Kalwaria spiska
Kancelaria parafialna
Parafia pw. ¶w. Kwiryna
ul. Jana Pawła II 84
34-442 Łapsze Niżne
tel. (18) 265-93-69
tel.kom. Ks. Proboszcza  506 468 983
Kancelaria parafialna czynna jest codziennie po Mszy ¶w. wieczornej. 

Msze ¶w. w niedziele i ¶więta:
7.30, 9.30, 11.30, 18.00 (IX - VI)
Msze ¶w. w dni powszednie:
7.30 (IX - VI), 18.00
Msza ¶w. dla dzieci
- każda druga niedziela miesi±ca
Nabożeństwo do bł. ks. Józefa Stanka
- poniedziałek godz. 18.00 (przed rozpoczęciem Mszy ¶w.)
Nabożeństwo do ¶w. Józefa Kalasancjusza
- wtorek po Mszy ¶w. wieczornej.
Nabożeństwo do MB Nieustaj±cej Pomocy
- ¶roda godz. 18.00 (przed rozpoczęciem Msz± ¶w.)
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Kalwaria Spiska)
- pierwsza niedziela miesi±ca godz. 19.00

Ksi?ga go?ci
Pozdrowienia Serdeczne Dla Księdza Mariusza Od Grupy Oazowej Z wieczystej Dziękujemy ZA wszystkie Spotkania i Wycieczki Oraz Wspaniała...
Grupa Wie 300 Z tamtych Latek
Z dum± obserwuję od dłuższego czasu, ile zmienia się w łapszańskiej parafii. Pochodzę z Łapsz i do¶ć często tam bywam. Uważam, że...
babolu

Intencje 12 - 19. 11. 2017 r.

Niedziela 12. 11. 2017 r.
7.30 W int. Parafian.
9.30 Za++ Antoniego Marię KOWALCZYK i Józefa Marię KOWALCZYK.
11.30 Za++ Marię i Stefana KAPOŁKÓW i ich Rodziców raz Jana WIDA.

Kraków
Dziękczynna z pro¶b± o dary Ducha ¦w. i błogosławieństwo Boże dla Kamilka w dniu urodzin i dla jego siostry Alicji.

18.00 Za++ Jana, Teklę, Elżbietę HABER, Walentego i Filomenę MADEJA.

Poniedziałek 13. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Zofię SZAFLARSKˇ od Syna Franciszka z żon± Jadwig±.
18.00 Za++ Jana KŁAK i ++ z Rodziny KŁAK.

Białoru¶
Za + Marię PIRCHAŁA /od Marii Majerczak z rodzin±/.

Kraków
W intencji Pani Marii Kowalczyk w podziękowaniu za modlitwy I słowa otuchy przy naszym bliskim zmarłym z pro¶ba o zdrowie I błogosławieństwo Boże dla niej na dalsze lata życia.

Wtorek 14. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Józefa i Marię OSTROWSKICH i Syna Jerzego.
18.00 ZA++ Tadeusza MAJERCZAK w kolejn± rocz. ¶mierci i Michała NOWOBILSKIEGO.

Białoru¶
Za + Tadeusza KOWALCZYK /od klasy IIIA ze Szkoły Podstawowej/.

¦roda 15. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Jana i Córkę Irenę.
18.00 Dziękczynno-błagalna w int. Zofii i Józefa RZEPISZCZAK w kolejn± rocz. ¶lubu i błog. dla całej Rodziny.

Białoru¶
Za + Marię PIRCHAŁA /od chrze¶nicy Danuty z rodzin±/.

Kraków
Za + Władysława Majerczak (od mamy).

Czwartek 16. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Józefa WASIELAK od Synów oraz za+ Adama WASIELAK.
18.00 Za++ Zofię NOWAK i Jej Rodziców oraz Antoniego NOWAK i Jego Rodziców.

Białoru¶
Za + Tadeusza KOWALCZYK /od rodzin: Sowów i Zapotocznych/.

Kraków
Za + Władysława Majerczak (od siostry).

Pi±tek 17. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Zofię SZAFLARSKˇ od męża Stanisława.
18.00 Za++ Mariana KOSIDŁO w 3 rocz. ¶mierci oraz ++ Józefę.

Białoru¶
Za + Antoniego GAŁOWICZ.

Sobota 18. 11. 2017 r.
7.30 Za++ Małgorzatę i Jana CELUSZAK.
18.00 Dziękczynno-błagalna w kolejn± rocz. ¶lubu Albiny i Jana o Boże błog. dla Nich dla ich Dzieci, Wnuków i całej Rodziny.

Białoru¶
Za + Marię PIRCHAŁA /od s±siadów Rzepiszczaków/.

Niedziela 19. 11. 2017 r.
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii i Jana HATAŁÓW dla ich Dzieci i wnuków.
9.30 Za++ Edwarda, Józefa, Alojzego, Marię DUDZIAK i ++ z Rodziny.
11.30 Dziękczynno-błagalna w 25 rocz. ¶lubu Elżbiety i Władysława z pro¶b± o Boże błog. i Łaski dla całej Rodziny.
11.30 W int. Orkiestry z Łapsz Niżnych z racji ¶więta Ich patronki ¶w. Cecylii.
18.00 W int. Parafian.