WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK

Daj mi o Chryste tak Wieczernik przeżyć

abym pod krzyżem w  zmartwychwstanie wierzył

Te słowa rozpoczęły tegoroczne misterium Wielkiego Czwartku w naszej parafii. 

Kuszenie Judasza i niepokój Nikodema wprowadziły nas w ten czas sprzed wieków gdy „do Jerozolimy przybył Jezus, a naród chciał obwołać Go królem.”   Potem do kaplicy przyszli apostołowie by przygotować wieczerzę dla swego mistrza. I w końcu ten moment gdy pojawia się Jezus i mówi: Pokój niech będzie z Wami. Rozpoczyna się tajemnica wieczernika. To najważniejsza część misterium czwartkowego – ustanowienie eucharystii. Do Piotra Jezus mówi słowa: „Ty jesteś Piotr i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”

W końcowej części misterium usłyszeć można było Wołanie o pokój - Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.Przytoczono też słowa papieża Franciszka „Gdzie jest Duch Święty? Gdzie jest modlitwa, gdzie jest miłość wspólnotowa, gdzie jest Eucharystia (…) Jeśli brakuje Ducha Świętego, który przyciąga do Jezusa, to nie ma tam Kościoła”.

zdjęcia: Fot-Film Spisz Podhale Kamil Kowalczyk